Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

Kierownictwo

Kierownictwo

 

insp. Bogusław Ziemba

Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gd.

 

 


 

mł. insp. Piotr Wiśniewski

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji

w Starogardzie Gdańskim.