Wydziały - Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA NR    TELEFONU
Wydział Kryminalny

47 74 27210

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 47 74 27240

Wydział Prewencji

47 74 27230

Zespół ds. Nieletnich

47 74 27322

Wydział Ruchu Drogowego

47 74 27217

Jednoosobowe Stanowisko ds. prasowo-informacyjnych

47 74 27233

Zespół Kadr i Szkolenia

47 74 27204

Zespół Techniki Kryminalistycznej

47 74 27351

Jednoosobowe stanowisko ds. prezydialnych

47 74 27203

Referat Wspomagający

47 74 27227

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna

47 74 27245