Dzielnicowi - Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

Dzielnicowi

Dzielnicowi

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, poznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. To policjanci, do których można zwrócić się o pomoc lub przekazać informacje dotyczące zagrożeń.


Mieszkańcy mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

  • Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
  • Podstawowe poradnictwo prawne.
  • Udzielania pomocy ofiarom przestępstw.
  • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
  • Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
  • Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
  • Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

By ułatwić kontakt mieszkańców z dzielnicowymi, zostali oni wyposażeni w telefony komórkowe oraz posiadają skrzynki poczty elektronicznej. Pamiętajmy jednak, że podane do dzielnicowych adresy e-mail nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. 

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić na numery alarmowe 997 i 112 lub do dyżurnego komendy tel. 58 737-02-22


Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim jest:

 
asp. sztab. Robert Czerniga:

- tel. (58) 737-02-34,
- e-mail: robert.czerniga@gd.policja.gov.pl