Placówki pomocowe - Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

Placówki pomocowe

Placówki pomocowe

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

WYKAZ INSTYTUCJI NIOSĄCYCH POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE.pdf

WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.pdf

WYKAZ INSTYTUCJI NIOSĄCYCH POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE.pdf

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W POWIECIE STAROGARDZKIM.pdf

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W POWIECIE STAROGARDZKIM.pdf

 

Koordynatorem Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim ds. Przemocy w Rodzinie jest asp. sztab. Tomasz Kamiński tel. /58/ 737-03-22 mail. tomasz.kaminski@gd.policja.gov.pl

Pliki do pobrania