Wiadomości

POLICJA RADZI JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ W CZASIE FERII

Data publikacji 09.01.2020

Za kilka dni w województwie pomorskim rozpoczną się ferie zimowe. Dla wielu młodych ludzi najbliższe 2 tygodnie będą czasem zabawy i odpoczynku. Nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wyjadą na zimowy wypoczynek i tych, którzy pozostaną w miastach czuwać będą policjanci.

W poniedziałek 13 stycznia w województwie pomorskim dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się długo oczekiwane ferie zimowe. Część dzieci z pewnością spędzi je na zorganizowanych zimowiskach. Nie zabraknie również osób, które przerwę w zajęciach szkolnych spędzać będą w miejscu zamieszkania.

Ten dwutygodniowy okres jest szczególnie pracowity dla policjantów, którzy na co dzień będą dbać o bezpieczeństwo naszych wypoczywających dzieci. Już od pierwszych dni września policjanci wizytujący w najmłodszych klasach szkół podstawowych informują o bezpiecznych formach spędzania czasu wolnego. Szczególnie teraz przed samymi feriami funkcjonariusze rozmawiają z dziećmi o tym jak bezpiecznie wypoczywać na zimowisku lub spędzać czas wolny w domu.

Dodatkowo policjanci z drogówki w czasie ferii będą prowadzić wzmożone kontrole autokarów. Drodzy rodzice - jeśli macie uzasadnione podejrzenie, co do stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego autokaru, którym mają podróżować Wasze dzieci natychmiast powiadomcie o tym Policję. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość kierowców oraz stan techniczny kontrolowanych autobusów.

Przed wyjazdem dobrze również zwrócić dziecku uwagę na to, aby:

 • przestrzegało regulaminu zimowiska,
 • nie rozmawiało z osobami przypadkowo poznanymi i nie przyjmowało poczęstunku oferowanego przez osoby nieznajome,
 • nie oddalało się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
 • zachowało szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogę i nie bawiło się w pobliżu ulicy czy torowiska.

Jeśli nasze dzieci zostają w domu, zadbajmy o to aby:

 • umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań,
 • jeżeli dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę osoby zaufanej,
 • zostawmy przy telefonie numery do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe),
 • przekażmy zaufanym sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
 • przypominajmy dzieciom o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.

Jeśli dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, powinno pamiętać, że mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe. Należy dziecko nauczyć, aby:

 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym rodziców,
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wpuścić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
 • nie przebywało w miejscach zbierania się osób palących papierosy lub spożywających alkohol,
 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywało kontaktów z nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
 • nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych ( bo mogą one pochodzić z przestępstwa).

Podstawowe zasady bezpiecznej zabawy na lodzie:

 • Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wówczas pewni, że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę osób dorosłych.
 • Należy przestrzec dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Pokrywa lodowa przysypana śniegiem może okazać się zdradliwa, ponieważ nie widać przerębli.
 • Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy).
 • Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu.
 • Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy.

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:

 • W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.
 • Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego.
 • Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec.
 • Jeśli sami nie jesteśmy w stanie udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.
 • Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.
 • W miarę możliwości poszkodowanemu należy podać do picia jakiś ciepły napój. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz.   

Zabawa z komputerem – zadbajmy o to aby nasze dziecko:

 • nie podawało przez Internet swojego adresu, numeru telefonu oraz innych informacji, na podstawie których można ustalić miejsce zamieszkania. Coraz więcej osób, próbuje w sieci nawiązywać kontakty towarzyskie. Niestety Internet może być groźny, nie wszyscy mają uczciwe zamiary,
 • nie informowało internetowych znajomych o codziennych zwyczajach, np. kiedy i gdzie wychodzimy, czy kiedy i gdzie planujemy wyjechać,
 • przypominajmy dzieciom, że prowadząc korespondencję muszą pamiętać o tym, że osoba po drugiej stronie komputera nie musi im mówić prawdy o sobie,
 • uczulmy nasze pociechy aby nie zgadzały się na spotkania z nowopoznanymi osobami w Internecie.